ยค

DINSDAG

18.30 tot 20.00 wedstrijdtraining alle leeftijden

WOENSDAG

18.30 tot 19.30 tuls lage banden
18.30 tot 20.00 tuls hoge banden

NIEUWE LEDEN ZIJN OP BEIDE AVONDEN WELKOM